Ejer Bavnehøj

Ejer Bavnehøj

Spejderne på toppen

Praktisk

Afbud:
Som spejder melder man afbud til sin leder, hvis man er forhindret i at deltage i et møde. Hvis man ikke længere ønsker at være spejder, melder man sig ud hos lederen eller gruppens kasserer.

Tørklæde og Uniform:
Som spejder bærer man sit tørklæde, både til møder og når man er på lejr. Tørklædet gør at man kan se vi er en del af et større fællesskab. Har man en uniform, så bærer man naturligvis også denne på møder og på ture. Der er intet krav om at spejderen skal have uniform. Dette kan barnet ønske sig i fødselsdags- eller julegave, når man ved om barnet har lyst til at være spejder.

Forventningen til forældre i gruppen:

  • Vi arbejder på at have en stor bestyrelse med mange forældre.
  • Gruppens økonomi afhænger også af andre indtægtskilder end spejdernes kontingent. Derfor indsamler gruppen pant i Tebstrup, Hylke og omegn. Det gør vi 3-4 lørdage om året. Her forventer vi at forældrene stiller op og hjælper, meget gerne til ét arrangement om året.
  • For at vedligeholde vores hytte er der arbejdsdag ca. en gang om året. Vi forventer at forældrene deltager og hjælper med at hytten bliver et endnu bedre sted at være for dit barn.

Spejderlivet generelt:

  • Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.
  • Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder.
  • Hvis dit barn gerne vil være spejder, men pengene små, kan du søge om at få en friplads: www.spejdernet.dk/friplads

Børneattester:
Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere
medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere.
Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.